อัตราค่าบริการ Homey Dental Clinic

อัตราค่าบริการทันตกรรม ค่ารักษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความยากง่ายในการรักษา
กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการอีกครั้งจากทันตแพทย์ที่ทำการรักษา

การรักษา

ค่ารักษา (บาท)

ทันตกรรมทั่วไป

ค่ารักษา (บาท)

ปรึกษาและให้คำแนะนำ

ค่ารักษา (บาท)

300

X-Ray ฟิล์มเล็ก

ค่ารักษา (บาท)

ฟิล์มละ 200

X-Ray Panoramic (OPG)

ค่ารักษา (บาท)

ฟิล์มละ 1000

X-Ray Cephalometric

ค่ารักษา (บาท)

ฟิล์มละ 1000

ศัลยกรรมช่องปาก

ค่ารักษา (บาท)

ถอนฟันน้ำนม

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 600

ถอนฟันแท้

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 900 - 1,200

ถอนฟันแท้ (กรณีซับซ้อน)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,200 - 1,500

ผ่าฟันคุดที่ฝังอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissue impaction)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,500 - 3,500

ผ่าฟันคุดที่ฝังอยู่ในกระดูกบางส่วน (Partial bony impaction)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 4,000 - 4,500

ผ่าฟันคุดที่ฝังอยู่ในกระดูกทั้งหมด (Fully bony impaction & Embedded)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 4,500 - 6,500

ผ่าตัดควักถุงนำ้ (Enucleation & Marsupialization)

ค่ารักษา (บาท)

4,000 - 5,000

การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveloplasty)

ค่ารักษา (บาท)

ตำแหน่งละ 2,000 - 3,500

การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง (Torus mandibularis)

ค่ารักษา (บาท)

ข้างละ 4,000 - 4,500

การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (Torus palatinus)

ค่ารักษา (บาท)

ข้างละ 5,000 - 6,500

การตัดเนื้อยึด (Frenectomy)

ค่ารักษา (บาท)

3,500 - 4,500

ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟัน (Crown lengthening)

ค่ารักษา (บาท)

3,500 - 4,000

งานปริทันต์

ค่ารักษา (บาท)

ทายาแก้เสียวฟัน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 300

ขูดหินนำ้ลาย ( Mild calculus deposit )

ค่ารักษา (บาท)

ทั้งปาก 900 - 1,000

ขูดหินนำ้ลาย ( Moderate calculus deposit )

ค่ารักษา (บาท)

ทั้งปาก 1,100 - 1,400

ขูดหินนำ้ลาย ( Heavy calculus deposit )

ค่ารักษา (บาท)

ทั้งปาก 1,500 - 1,800

เกลารากฟัน ต่อซี่

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 300

เกลารากฟัน ต่อ sextant

ค่ารักษา (บาท)

sextant ละ 1,000

เกลารากฟัน ต่อ quardrant

ค่ารักษา (บาท)

quardrant ละ 2,000 - 2,500

ทำความสะอาดด้วย air flow

ค่ารักษา (บาท)

1,200

ผ่าตัดตกแต่งเหงือก ( Gigivectomy )

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,000 - 1,500

ผ่าตัดตกแต่งเหงือกและกรอกระดูก (Crown lengthening)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 3,500 - 5,000

ผ่าตัดตกแต่งเหงือกและกรอกระดูกเพื่อความสวยงาม (Esthetic Crown lengthening)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 5,000 - 6,000

ทันตกรรมบูรณะ

ค่ารักษา (บาท)

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Resin composite )

ค่ารักษา (บาท)

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,000

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,500

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,000

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,500

อุดปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน (diastema)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,500

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ (Amalgam)

ค่ารักษา (บาท)

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ 1 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 900

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ 2 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,300

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ 3 ด้าน ขึ้นไป

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,800

อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 500

กรอลบฟันสบกระแทก

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 400

รื้อวัสดุอุดเก่า

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 500

งานรักษารากฟัน

ค่ารักษา (บาท)

รักษารากฟันหน้า

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 7,000

รักษารากฟันกรามน้อย

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 9,000

รักษารากฟันกรามใหญ่

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 11,000

รักษารากฟันกรามใหญ่ (กรณีรากตีบ)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 13,000

รักษาฉุกเฉินเพื่อลดอาการปวด

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,500

รักษารากฟันซ้ำ

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,000 - 2,000

ฟันปลอมถอดได้

ค่ารักษา (บาท)

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก

ค่ารักษา (บาท)

ต่อชิ้น 3,500 - 7,500

*(ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก เพิ่มซี่ ละ 500 บาท)

ค่ารักษา (บาท)

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 3,500

แบ่งจ่ายครั้งที่ 1

ค่ารักษา (บาท)

1,750

แบ่งจ่ายครั้งที่ 2

ค่ารักษา (บาท)

1,750

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

ค่ารักษา (บาท)

ต่อชิ้น 9,000 - 13,000

*(ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก เพิ่มซี่ ละ 500 บาท)

ค่ารักษา (บาท)

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ใส่ฟัน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 9,000

แบ่งจ่ายครั้งที่ 1

ค่ารักษา (บาท)

4,500

แบ่งจ่ายครั้งที่ 2

ค่ารักษา (บาท)

4,500

ฟันปลอมทั้งปาก

ค่ารักษา (บาท)

ต่อชิ้น 18,000

ฟันปลอมถอดได้ valplast

ค่ารักษา (บาท)

ต่อชิ้น 5,500

ครอบฟัน

ค่ารักษา (บาท)

Non precious

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 12,000

Palladium

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 17,000

Semi precious

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 19,000

High precious

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 21,000

Zirconia

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 19,000

Ceramic ฟันหลัง

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 17,000

Ceramic ฟันหน้า

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 19,000

Core build up ( Multicore flow)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 4,000

Core build up and Fiber post (เดือยยึดสำเร็จรูป)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 4,500

Cast post (เดือยฟันโลหะ)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 4,000

ยึดครอบถาวร/ รื้อครอบฟัน/รื้อเดือย

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,500

ยีดครอบชั่วคราว ( Temp bond )

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 500

ขัดครอบฟัน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 200

สะพานฟัน 3 ยูนิต (bridge)

ค่ารักษา (บาท)

สะพานฟัน Non precious

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 33,000

สะพานฟัน Palladium

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 51,000

สะพานฟัน Semi precious

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 57,000

สะพานฟัน High precious

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 63,000

รากฟันเทียม

ค่ารักษา (บาท)

รากเทียม Straumann

ค่ารักษา (บาท)

75,000

แบ่งจ่ายครั้งที่ 1

ค่ารักษา (บาท)

37,500

แบ่งจ่ายครั้งที่ 2

ค่ารักษา (บาท)

18,750

แบ่งจ่ายครั้งที่ 3

ค่ารักษา (บาท)

18,750

รากเทียม Dentium

ค่ารักษา (บาท)

43,000

แบ่งจ่ายครั้งที่ 1

ค่ารักษา (บาท)

21,500

แบ่งจ่ายครั้งที่ 2

ค่ารักษา (บาท)

10,750

แบ่งจ่ายครั้งที่ 3

ค่ารักษา (บาท)

10,750

Stent รากฟันเทียม

ค่ารักษา (บาท)

1,500

ปลูกกระดูก ( ขึ้นอยู่กับปริมาณกระดูก)

ค่ารักษา (บาท)

10,000 - 20,000

จัดฟัน

ค่ารักษา (บาท)

จัดฟันแบบโลหะ

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 45,000 - 50,000

จัดฟันแบบดามอน

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 79,000 - 85,000

จัดฟันแบบใส Invisalign Express

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 79,000

จัดฟันแบบใส Invisalign Lite

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 129,000

จัดฟันแบบใส Invisalign Full (Moderate)

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 159,000

จัดฟันแบบใส Invisalign Full (Comprehensive)

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 179,000

ค่ารีเทนเนอร์

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 3,000

ค่ารีเทนเนอร์ 2 ชิ้น

ค่ารักษา (บาท)

(บน - ล่าง) 5,000

ฟอกสีฟัน

ค่ารักษา (บาท)

ฟอกสีฟันขาวในคลินิก ZOOM white speed

ค่ารักษา (บาท)

14,900

ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน 1 ชุด (ถาดฟอกสีบน-ล่าง + นำ้ยาฟอกสีฟันขาว zoom 2.4 ml 1 หลอด)

ค่ารักษา (บาท)

3,900

ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน 2 ชุด (ถาดฟอกสีบน-ล่าง + นำ้ยาฟอกสีฟันขาว zoom 2.4 ml 2 หลอด)

ค่ารักษา (บาท)

4,500

นำ้ยาฟอกสีฟันขาว zoom (กรณีคนไข้มีถาดฟอกเดิม)

ค่ารักษา (บาท)

หลอดละ 1,000

ฟอกสีฟันตาย/ไม่มีชีวิต ( non-vital bleaching )

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,000

ทันตกรรมบดเคี้ยว

ค่ารักษา (บาท)

Hard splint (เฝือกสบฟัน)

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 5,000

Soft splint (เฝือกสบฟันแบบนิ่ม)

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 4,000

Adjust occlusal splint

ค่ารักษา (บาท)

ครั้งละ 500

ค่าบริการอื่นๆ

ค่ารักษา (บาท)

ค่าทำความสะอาดเครื่องมือและการบริการ

ค่ารักษา (บาท)

ครั้งละ 150


อัตราค่าบริการ Homey kids dental clinic

การรักษา

ค่ารักษา (บาท)

ทันตกรรมเด็ก

ค่ารักษา (บาท)

ตรวจฟันและให้คำแนะนำ

ค่ารักษา (บาท)

300

Behavior Management

ค่ารักษา (บาท)

600

ขัดฟันทำความสะอาด

ค่ารักษา (บาท)

400

ขูดหินนำ้ลายสำหรับเด็ก

ค่ารักษา (บาท)

800

เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride Gel)

ค่ารักษา (บาท)

800

ทาฟลูออไรด์วานิช (Fluoride Varnish)

ค่ารักษา (บาท)

900

ทา Silver Diamine Fluoride

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 300

เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม

ค่ารักษา (บาท)

700

เคลือบหลุมร่องฟันแท้

ค่ารักษา (บาท)

800

อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน PRR

ค่ารักษา (บาท)

1,400

Pulpotomy (ตัดโพรงประสาทฟันบางส่วน)

ค่ารักษา (บาท)

3,000

Pulpectomy (รักษารากฟันน้ำนม)

ค่ารักษา (บาท)

4,000

ครอบฟันหน้าสีเหมือนฟัน (PSC)

ค่ารักษา (บาท)

3,500

ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (SSC)

ค่ารักษา (บาท)

3,500

ครอบฟันสีเหมือนฟัน (Zirconia crown)

ค่ารักษา (บาท)

6,500

Band and Loop

ค่ารักษา (บาท)

3,500

Removable Appliance (เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ชนิดถอดได้)

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 5,000

Adjust Appliance (การปรับเครื่องมือชนิดถอดได้)

ค่ารักษา (บาท)

ครั้งละ 500

Nance Appliance (เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ชนิดติดแน่น)

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 4,000

Lingual Holding Arch (เครื่องมือป้องกันฟันล้ม ชนิดติดแน่น)

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 4,000

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Resin Composite)

ค่ารักษา (บาท)

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,000

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,500

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,000

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,500

อุดปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน (Diastema)

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 2,500

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ (Amalgam)

ค่ารักษา (บาท)

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ 1 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 900

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ 2 ด้าน

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,300

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ 3 ด้าน ขึ้นไป

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 1,800

อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

ค่ารักษา (บาท)

อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 500

กรอลบฟันสบกระแทก

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 400

รื้อวัสดุอุดเก่า

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 500

ทันตกรรมทั่วไป

ค่ารักษา (บาท)

X-Ray ฟิล์มเล็ก

ค่ารักษา (บาท)

ฟิล์มละ 200

X-Ray Panoramic (OPG)

ค่ารักษา (บาท)

ฟิล์มละ 1,000

X-Ray Cephalometric

ค่ารักษา (บาท)

ฟิล์มละ 1,000

ศัลยกรรมช่องปาก

ค่ารักษา (บาท)

ถอนฟันน้ำนม

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 600

ถอนฟันแท้

ค่ารักษา (บาท)

ซี่ละ 900 - 1,200

ทันตกรรมบดเคี้ยว

ค่ารักษา (บาท)

Hard splint (เฝือกสบฟัน)

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 4,500

Soft splint (เฝือกสบฟันแบบนิ่ม)

ค่ารักษา (บาท)

ชิ้นละ 3,500

Invisalign First จัดฟันใสสำหรับเด็ก

ค่ารักษา (บาท)

Invisalign First (PHASE1)

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 120,000*

Invisalign First (PHASE2)

ค่ารักษา (บาท)

รายละ 140,000*

*สามารถแบ่งชำระได้

ค่ารักษา (บาท)

ติดต่อเรา