Homey Dental Clinic
ดูแลเรื่องฟันให้ครบ จบที่ Homey
สาขากาญจนาภิเษก l สาขาประดิษฐ์มนูธรรม

ทพญ. นันทรัตน์ อภิวันทนกุล
หมอไมล์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาฯ

วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Thai Board of Orthodontics)

 

ทพญ. เกตุกัญญา สุวรรณประทีป
หมอเกด

แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ประกาศณียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

ทพ.ดร. อาทิตย์ มโนภินิเวศ
หมอลุ๊ค

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ฯ  2000

ปริญญาเอกจัดฟัน TMDU, Tokyo 2006

 

ทพญ พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข
หมอหมิว

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Thai Board of Orthodontics)

 

ทพญ.พิชนี แซ่อาวเอี้ยง
หมอเชอรี่

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทยคลินิก หลักสูตรนานาชาติ สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทพญ. พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
หมอต้อง

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทพ. ศุภชัย อันมานะตระกูล
หมอจั๊ม

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ขนิษฐา​ เทียน​ชนะ​ไชยา
หมอเมย์

 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


โปรโมชันจัดฟัน


รีวิวจากเคสจัดฟันจริง

หมอเกด
จัดฟันแก้ไขฟันบนยื่นเหยิน

หมอเกด
จัดฟันแก้ไขฟันยื่นทั้งบนและล่าง

หมอเกด
จัดฟันแก้ไขฟันหน้าล่างครอบฟันหน้าบน และขากรรไกรล่างยื่น

หมอเกด
จัดฟันแก้ไขฟันหน้าสบเปิด ฟันเขี้ยวบนอยู่สูงและฟันซ้อนเก

หมอเกด
จัดฟันแก้ไขฟันซ้อนเก


ทำไมต้องจัดฟันกับ Homey

จัดฟันกับ Homey Dental Clinic พบกับแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันทุกเคส

ทันตแพทย์ทุกท่านของเราได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์การจัดฟันตามจริงตามหลักสรีระศาสตร์

แก้ปัญหาให้คนไข้แบบเคส by เคส เพื่อให้ทุกท่านได้รับการแก้ไขที่เหมาะกับปัญหาช่องปากของตัวเองมากที่สุด

มีรูปแบบการจัดฟันให้เลือกหลากหลาย

จัดฟันเหล็ก I จัดฟันใส I จัดฟันดามอน

วิเคราะห์และวางแผนการรักษาด้วยระบบ iTero แสกนฟัน 3 มิติ

บทความเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟัน


สาขาของทันตกรรมจัดฟัน

ติดต่อเรา