นโยบายให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้ให้มีความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Posted: 6 June , 2022

เรียน คนไข้ Homey Dental Clinic และ Homey Kids Dental Clinic

บริษัท ที โฟร์ ดีเด็นท์ จำกัด ผู้จัดทำคลินิกทันตกรรม ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทมีนโยบายให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้ให้มีความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทางบริษัท ขอความยินยอมขอใช้ข้อมูลของท่านในธุรกิจของบริษัทซึ่งรวมถึง การประมูลผล เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น นามสกุล ภาพถ่าย ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อประโยชน์ในการทำนัดหมายในการมาทำฟัน การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆของท่าน รวมทั้งการติดต่อนำเสนอแจ้งรายการโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการ ของคนไข้ต่อไป

หากท่านมีข้อขัดข้อง สงสัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆหรือต้องการยกเลิกความยินยอมโปรดแจ้งให้บริษัทรับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของท่านอย่างสูงสุด โดยติดต่อได้ผ่านช่องทาง FB: Homey Dental Clinic

หากทางบริษัทไม่ได้รับแจ้งการยกเลิกความยินยอมจากท่าน ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทขอใช้ข้อมูลของท่านในธุรกิจของบริษัทตามปกติต่อไปทั้งนี้ท่านสามารถดูนโยบายดังกล่าวและดูสิทธิของท่านได้ดังต่อไปนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้

  • Homey มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคลินิกและการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่คนไข้ทุกท่าน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำนัดหมายเพื่อเข้าใจความต้องการของคนไข้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถบริการให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ตรงใจคนไข้มากขึ้น ที่สำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะช่วยให้ Homey สามารถมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า เช่น
  • รับสิทธิพิเศษ เช่น ได้รับส่วนลดมากถึง 10% สิทธิการมาทำฟัน และโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
  • รับสิทธิประโยชน์ของการบริการด้านทันตกรรม ที่ตรงกับความสนใจ (ผ่านทางสื่อออนไลน์ ช่องทางต่างๆ เช่นFacebook,Instagram,Youtube,Tiktok,Line OA และ Websits เป็นต้น)
  • รับความสะดวกสบายในการทำนัดหมาย ในช่องทาง Facebook โดยไม่ต้องกรอกข้อมมูลใหม่ทุกครั้ง Homeyให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้ และมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคันไข้ มากมายตามที่ได้กล่าวข้องต้นกรณีต้องการสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร 02-448-3447 ทุกวัน เวลา 10.00-20.00น. หรือ FB: Homey Dental Clinic

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ที โฟร์ ดีเด็นท์ จำกัดทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะด้านนี้

ติดต่อเรา