เกี่ยวกับเรา

Homey Dental Clinic และ Homey Kids Dental Clinic ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่อยากรักษาคนไข้อย่าง ‘เข้าใจและใส่ใจ’ รวมถึงมอบแนวการรักษาที่เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากมากกว่าการรักษาโดยการรักษาสุขภาพฟันนั้นคนไข้ต้องใช้ทั้งเงินและเวลาในการรักษา แตกต่างกับการป้องกันซึ่งง่ายและทำให้สุขภาพช่องปากดีในระยะยาวมากกว่า

อีกหนึ่งจุดแข็งที่เราคำนึงไว้เสมอคือทันตแพทย์ของเราทุกคนจะต้องมีทักษะในการฟัง การสื่อสารกับคนไข้ เพื่อให้คนไข้สบายใจ อุ่นใจ เมื่อมารักษากับเรา และมีทักษะที่เรียกว่า Homey Dental Protection Program ที่จะช่วยให้คนไข้มีสุขภาพฟันที่ดีต่อเนื่องระยะยาว เป็นที่มาของชื่อ ‘Homey’ สถานที่ทำฟันที่อยากให้ทุกท่านมีปัญหาเรื่องฟันน้อยที่สุดครับ 


Homey Dental Clinic
ซอย 7/2 แขวง ศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Homey Dental Clinic
991 ซอย ลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Homey Kids Dental Clinic
โครงการ I’mpark จุฬาฯ  355 ถนน เจริญเมือง แขวง วังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330

Homey Dental Clinic
โครงการคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์
ชั้น 2 ห้อง A246 เลขที่ 555/9 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130ติดต่อเรา