เกี่ยวกับเรา

Homey Dental Clinic และ Homey Kids Dental Clinic ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่อยากรักษาคนไข้อย่าง ‘เข้าใจและใส่ใจ’ รวมถึงมอบแนวการรักษาที่เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากมากกว่าการรักษาโดยการรักษาสุขภาพฟันนั้นคนไข้ต้องใช้ทั้งเงินและเวลาในการรักษา แตกต่างกับการป้องกันซึ่งง่ายและทำให้สุขภาพช่องปากดีในระยะยาวมากกว่า

อีกหนึ่งจุดแข็งที่เราคำนึงไว้เสมอคือทันตแพทย์ของเราทุกคนจะต้องมีทักษะในการฟัง การสื่อสารกับคนไข้ เพื่อให้คนไข้สบายใจ อุ่นใจ เมื่อมารักษากับเรา และมีทักษะที่เรียกว่า Homey Dental Protection Program ที่จะช่วยให้คนไข้มีสุขภาพฟันที่ดีต่อเนื่องระยะยาว เป็นที่มาของชื่อ ‘Homey’ สถานที่ทำฟันที่อยากให้ทุกท่านมีปัญหาเรื่องฟันน้อยที่สุดครับ 


Homey Dental Clinic
ซอย 7/2 แขวง ศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Homey Dental Clinic
991 ซอย ลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Homey Kids Dental Clinic
โครงการ I’mpark จุฬาฯ  355 ถนน เจริญเมือง แขวง วังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330ติดต่อเรา